Wie we zijn?

A+ A-

Belgische Associatie Voor Mensenrechten En Ontwikkeling

Wettelijk gekend als BAMRO, zijnde de afkorting van de naam van deze associatie in het Nederlands.

 

BAMRO

BAMRO werd gesticht sinds de verandering in Irak in 2003 toen de mensenrechten op hun hoogtepunt waren wetende dat zulke rechtenorganisaties kunnen voorzien in de opbouw van een nieuw Irak welke sinds tientallen jaren geen vrijheid en veranderingen kende wegens het ontbreken van actieve civiele burgerlijke organisaties.

Het feit dat deze verandering op grote schaal bijgedragen heeft tot bewustmaking van de burgers van dit deel van de wereld betreffende hun basisrechten betekent niet dat de gevaren van deze plotse verandering gebaseerd waren op wetenschappelijke basis of een wettelijke democratische benadering. Bovendien bleven de binnenlandse conflicten bestaan wegens tegenstrijdige belangen.

BAMRO is meer dan ooit bezorgd om de situatie van mensenrechten in Irak en andere aangrenzende landen te wijten aan het groeiend aantal misdaden en schendingen welke elke dag gebeuren zij het door de regeringen zij het door de niet gouvernementele gewapende groeperingen. BAMRO is ervan overtuigd dat er een behoefte bestaat om te verwijzen naar internationale mensenrechten mechanismes en de wetten ervan toe te  passen als het laatste redmiddel om de slachtoffers te helpen en te steunen.

BAMRO, welke beschouwd wordt als een van de organisaties die gebruik maken van de mechanismen van de mensenrechten van de Verenigde Naties, merkt op dat de politieke berekeningen en de benaderingen gelieerd aan de huidige geostrategische belangen op een negatieve manier schade berokkenen aan de basisfundamenten van de mensenrechten en vooral deze komende van de onderdrukkende regimes welke pogen argwaan te wekken op de werking van mensenrechtenorganisaties. tevens het feit dat terroristenorganisaties welke niet geloven in de toepassingen van de wetten en regels en welke veel Arabische reglementeringen  en de eisen van de bevolking voor vrijheid, burgerlijkheid en pluralisme als dreigend ervaren blijven ze niettemin de verdedigers van de burgerlijke vrijheden onderdrukken.

Dit maakt dat de onderdrukking gebruikt wordt als een wapen van deze tirannieke reglementeringen en terroristische organisaties teneinde elke wens voor kritiek en de wettelijke eis voor mensenrechten uit te roeien. Bovendien vechten zij tegen de verdedigers van mensenrechten welke ze gevangen nemen en folteren.

Daarom veroordeelt BAMRO deze onderdrukking en werd daardoor zelf een doelwit van aanvallen en bedreigingen van deze terroristische duistere organisaties.

Wij wensen onze collega’s die in andere ngo’s en bij mensenrechtenorganisaties van de Verenigde Naties werken en waarmee wij regelmatig samenwerken.