Persbericht

Persbericht

A+ A-

Persbericht

De Belgische Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling heeft op 03/08/2018 een persbericht verstuurd over het einde van het mandaat van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (Zeid bin Ra'ad).

In het bericht stond:

De komende dagen verstrijkt de termijn van het ambt van de Hoge Commissaris (Zeid bin Ra'ad) en zal hij zijn mandaat neerleggen. Tijdens zijn ambtstermijn zijn er niet veel mensenrechtendossiers tot een goed einde gebracht, zoals onder andere het dossier van de Yazidi-vrouwen die drie jaar lang in gevaar waren, naast de vele andere mensenrechtendossiers die nog niet verholpen zijn en waar geen effectieve oplossingen voor gevonden werden. De Hoge Commissaris (Zeid bin Ra'ad) gaf expliciet toe, dat er gedurende zijn periode grote druk op hem werd uitgeoefend. We zijn verrast dat hij dit nu pas aankondigt, het was beter geweest om er eerder over te praten!

Onze organisatie kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe Hoge Commissaris (Michelle Bachelet), om de uitgebreide mensenrechtenagenda te promoten, waaronder de versterking van UNHCR in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Onze organisatie werkt eveneens aan het bevorderen van transparantie bij de selectie van hogere functies in de Verenigde Naties.

We spraken ook over het helpen van de nieuwe Hoge Commissaris om snelle oplossingen te vinden voor alle mensenrechtendossiers; om de Hoge Commissaris te beschermen tegen druk die haar werk in dienst van de mensenrechten kan belemmeren en haar te ondersteunen bij het behouden van principes.

Brussel, 14/08/2018