Onze organisatie hield een ceremonie ter afsluiting van de TPA-sessie

Onze organisatie hield een ceremonie ter afsluiting van de TPA-sessie

A+ A-

Gelovend in de noodzaak om intolerantie en racisme uit te roeien werd een sluitingsceremonie van de TPA sessie op zaterdagavond 04.02.2017 gehouden door de Belgische Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling (BAMRO). Dat werd door de TPA-sessie gereflecteerd aangezien haar onderwerpen over hoe persoonlijkheden te bouwen die voor elkaar openstaan en samen kunnen leven, gaan, en om zeker te geloven dat extremisme en racisme de meeste dodelijke ziekten in de samenlevingen zijn.

Men heeft in de loop van de cursus, die in de hoofdstad van het Belgische Koninkrijk van Brussel, plaats vond, meer dan 104 studenten getraind, waar Republiek Irak, het hoogste percentage studenten in het land had, met een aantal van 80 studenten en vervolgens stond het Koninkrijk België op de tweede plaats met 15 studenten en vervolgens het Koninkrijk Marokko met 5 studenten en vervolgens de Arabische Republiek Egypte met twee studenten en vervolgens de staat Palestina met één student en vervolgens de Republiek Jemen met één student.

De studenten studeerden gedurende drie dagen en met een snelheid van 20 uur training hoe ze radicale en racistische ideologie kunnen bestrijden en hoe ze beter een dialoog met de extremisten en racisten kunnen houden. Dit door gebruik te maken van de meest effectieve manieren.

Op de laatste dag van de sessie hield de Internationale Belgische Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling een grote uitreikingsceremonie voor studenten, bijgewoond door een groep Belgische culturele en economische elites onder leiding van de heer Fuad Haidar, vice-voorzitter van het Belgische parlement, de heer Ahmed Khannous, vice- burgemeester van Molenbeek en mevrouw vice parlementslid Khadija Zemmouri.

Meer vertegenwoordigers van de SPA-partij, de CDH-partij, een vertegenwoordiger van de VLD-partij en een grote groep Belgische burgers die hun vreugde uitspraken over het afstuderen van deze opmerkelijke groep studenten met de hoop dat zij een lichtbron in hun landen zullen zijn, dat het duisternis van extremisme en racisme zal wegdoen.

Tijdens de ceremonie werden de studenten geëerd door de vice-voorzitter van het Belgische parlement en ook eerde de radio van de Belgische Arabel fm de studenten ter ondersteuning.

De ceremonie duurde een uur waarin iedereen de noodzaak om terrorisme, extremisme en racisme te verwerpen en om gemeenschappelijke coëxistentie te bevorderen, benadrukte. De studenten uitten ook hun tevredenheid over de cursus via een enquête en bedankten de Belgische Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling (BAMRO), die hen een gratis cursus voorzag en de moeilijkheden weghield om het materiaal te verkrijgen, om wat ze geleerd hebben over te dragen aan hun gemeenschap en om voorstanders van vrede te zijn en een afschrikmiddel tegen terrorisme, extremisme en racisme.