Houthi-groep in Jemen

Houthi-groep in Jemen

A+ A-

De Houthi-groep, die momenteel aan de macht is in Jemen, moet Hamid Haidara's doodvonnis onmiddellijk laten vervallen. Wie is een gewetensgevangene beschouwd als volgeling van het Bahá'í-geloof. En hem berecht voor zijn overtuigingen die zijn gewijd in zijn geweten en zijn vreedzame activiteiten.

Dit oordeel is het resultaat van fundamenteel onvolwaardige procedures, inclusief verzonnen aanklachten, oneerlijk proces en gedocumenteerde beschuldigingen van marteling en mishandeling tijdens de hechtenis van Hamid Haidara. Het maakt ook deel uit van een wijde campagne van repressie tegen journalisten en mensenrechtenverdedigers, die veroorzaakt dat families in angst leven voor hun veiligheid en de veiligheid van hun dierbaren.

"De doodstraf vormt een schending van het recht op leven en vormt de meest extreme vorm van wrede, onmenselijkheid en vernedering" De doodvonnis tegen Hamid Haidara zou onmiddellijke moeten worden afgeschaft en hij zou onmiddellijke moeten vrijgelaten worden zonder voorwaarden en volledig eerlijk worden behandeld.

De autoriteiten van Houthi moeten een einde maken aan de vervolging van Baha'i's, volgelingen van verschillende religies en sekten en hun recht op vrijheid van godsdienst respecteren - een recht dat verankerd is in de grondwet en het internationaal recht van het land