Het succes van het jaarlijkse ceremonie van het Belgische Internationale Organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling Bamro

Het succes van het jaarlijkse ceremonie van het Belgische Internationale Organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling Bamro

A+ A-

De Belgische Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling Bamro organiseerde haar jaarlijkse ceremonie op zaterdag 12/11/2016 in de hoofdstad van België, Brussel onder de titel ( de rechten pad van Bamro) om de resultaten van haar jaarverslag bekend te maken over de toestand van de mensenrechten in Irak en haar buurlanden en in aanwezigheid van zijn majesteit de vice voorzitter van het Belgische parlement, en de aanwezigheid van meer dan 70 internationale figuren van academici en media en pitieke en economische elites uit meer dan 52 landen. De ceremonie omvatte verschillende onderdelen:

1 / - Toespraak door de uitvoerend voorzitter van de organisatie.

2 / - Een bespreking van het jaarverslag van de Organisatie die 150 pagina's omvatte waarin de verwezenlijkingen van de Organisatie opgesomd werden in de loop van 2016-2017.

3 / - Presentatie van de maandelijkse statistieken die de Organisatie jaarlijks publiceert van het aantal doden en gewonden en gedetineerden in Irak en haar buurlanden, het hele jaar door.

4 / - Toespraak van de heer ANTTI TOMMINEN, lid van de Finse groene partij, die het werk van de organisatie en de prestaties van onze organisatie in een korte tijdspanne heeft geprezen, die de Organisatie zo vriendelijk met een discretionair schild geprezen heeft .

5 / - werd geëerd het kleinste slachtoffer van mening en geloof in Irak (Mujtaba Al-Shawi), ( dhr Mohammed Al-Shammari) ontving de eer in de plaats van familie van het slachtoffer.

6 / - werd geëerd de beste verbonden organisatie met onze organisatie, de prijs werd door de vereniging (Bescherming van het Iraakse gezin en de kinderen) gewonnen, die gesponsord wordt door de heer Hakki Karim.

De winnaar van de Best Short Film Award werd geprezen voor het lijden van de kinderen in het Midden-Oosten, de prijs was gewonnen de Iraakse kunstenaar Asaad Karim.

7 / toekenning van de Peter Damien Award voor de beste mensenrechtenactivist voor de Irakese mensenrechtenactivist 2016 -2017 (Mahmoud Bel Abbes) na de nominatie van 100 activisten voor het Award.

8 / - Terrorisme en terroristische ideeën zijn veroordeeld en de noodzaak om op te treden als een ondoordringbare barrière tegen alle ideeën en individuen die aan extremistische ideeën voldoen en hen tegenhouden.

9 / - Er werden meer dan acht workshops gehouden die verschillende problemen en zaken behandelden waarmee mensenrechtenactivisten werden geconfronteerd en hoe de ideologie van terrorisme en extremisme kon worden weggenomen. De workshops duurden 60 minuten.

10 / - De statistieken van de Belgische mensenrechtenorganisatie voor het aantal burgerslachtoffers in de periode 2015-2016 werden gepubliceerd. Het zijn er meer dan 12.780 doden en 7.698 gewonden. De aanzienlijke toename van het aantal burgerslachtoffers wijst erop dat de VN-commissies een echte verantwoordelijkheid hebben om met hun legale middelen druk uit te oefenen om een ​​halt toe te roepen aan deze ernstige schendingen van burgers in Irak en zijn buurlanden.

 11 / - Het publiek prees over hoe de ceremonie prachtig was en het succes ervan en de uitlating door iedereen zonder uitzondering, via de enquête en opinie vragenlijsten na de ceremonie, van geluk en tevredenheid over het ceremonie en het programma ervan.